FORSIDE   TIL SALGS  LENKER  PRISER   KONTAKT OSS
om Line om Kjetil om Jørn
Priser

Alta-advokatene har følgende priser p.t., inkl. moms:
  • Engangskonsultasjon innen ½ time kr  850,-
  • Ektepakt (enkel) kr  4 500,-
  • Samboeravtale (enkel) kr  4 000,-
  • Testament (enkelt) kr 3 000,-

I forhold til spesielt tilpassede ektepakter, samboeravtaler og testament vil andre priser gjelde. Dette avtales på forhånd i den enkelte sak.

Oppgjør ved salg av eiendom kr  12 500

Timepris kr 1 875 - 2 250 (andre priser kan avtales i spesielle tilfeller)


RETTSHJELPSDEKNING OVER FORSIKRING

I en del saker kan den enkelte ha forsikringer som har egen rettshjelpsdekning som dekker store deler av omkostningene i forbindelse med en sak.

I saker som gjelder mangler med kjøretøy og fast eiendom er det svært vanlig å ha rettshjelpsforsikring.

I så fall vil forsikringsselskapet normalt dekke 80% av utgiftene til advokat. 

Dersom du er usikker på om nettopp din forsikring kan dekke advokatbistand, kan du ringe selskapet ditt, eller spørre oss. Vi vil ta oss av melding om bruk av denne.

FRI RETTSHJELP

Det offentlige yter fri rettshjelp og fri sakførsel i ulike typer saker. 

Vi vil kunne informere nærmere om dette, og vil som oftest også søke om fri rettshjelp dersom det er behov for det.

Grunnvilkårene er at man har under kr. 246 000,- i brutto årsinntekt (eller til sammen under kr. 369.000,- hvis man er samboer/gift), og ikke har over kr. 100 000,- netto i formue, og at saken omfattes av rettshjelpsordningen til det offentlige. Det vil påløpe egenandel etter nærmere fastsatte regler. 

Besøksadresse:
Markeveien 14
Apotekgården 9510 Alta
Postadresse:
PB 1043 9503 Alta
Sentralbord:
952 522 30
Jørn: 947 98 994
Kjetil: 977 01 727
Line: 906 00 004