FORSIDE   TIL SALGS  LENKER  PRISER   KONTAKT OSS
om Line om Kjetil om Jørn


Om Line:

Jeg er fra Rypefjord og har bodd i Alta siden 2001. Jeg er gift og har tre barn.

CV:
 • Utdannet jurist ved Universitetet i Tromsø januar 2001
 • Advokatfullmektig mai 2001 - juni 2003 hos advokatene Jørn Eikanger og Bjørnar K. Leistad 
 • Ansatt advokat hos advokatene Eikanger og Leistad juni 2003 – januar 2006  
 • Egen advokatvirksomhet i Alta fra januar 2006 – d.d 
 • Tjenestekonsesjon for utlendingsdirektoratets advokatordning for asylsøkere i perioden oktober 2009 - juni 2011
 • Bistår Alta Krisesenter som fast advokat i forbindelse med deres ordning med gratis advokatvakt for kvinner som har vært utsatt for vold i nære relasjoner herunder voldtekt, kjønnslemlestelse, tvangsekteskap m.v. 
 • Fast bistandsadvokat for Alta tingrett og Hålogaland lagmannsrett siden august 2011 - d.d.

Erfaring


Jeg har jobbet i advokatbransjen siden 2001. 

Saksområder som jeg jobber spesielt mye med:

 • Bistandsadvokat for fornærmede i straffesaker
 • Barnevernsaker
 • Barnefordelingssaker
 • Saker om samvær med barn
 • Økonomisk oppgjør i forbindelse med skilsmisse/samlivsbrudd
 • Oppretting av samboerkontrakt

Min e-post:  post@nordlysadvokat.no

Besøksadresse:
Markeveien 14
Apotekgården 9510 Alta
Postadresse:
PB 1043 9503 Alta
Sentralbord:
952 522 30
Jørn: 947 98 994
Kjetil: 977 01 727
Line: 906 00 004